ayat alquran tentang sombong
Ayat Alquran tentang sombong

Kumpulan Ayat Alquran Tentang Sombong dan Azab yang Diterima

Posted on

Sebelumtidur.com – Sombong memang penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan. Ayat Alquran tentang sombong sudah memberi peringatah bahwa balasan untuk orang sombong adalah neraka. Hadits sombong tidak masuk surga walaupun kesombongan itu hanya sebesar biji zaroh.

Hadits tentang kesombongan manusia semoga bisa membuat hati orang sombong tergerak dan menjadi insyaf, aamiin. Jangan lupa cek juga ciri ciri orang sombong karena tidak semua orang bisa disebut sombong yaa, mungkin perasaan kita aja yang sensitif.

Berikut ini akan kami sajikan kumpulan ayat Alquran dan hadits tentang kesombongan manusia, semoga bermanfaat yaa.

hadits tentang kesombongan manusia
Ayat Alquran tentang sombong

Ayat Alquran Tentang Sombong

“Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong.” (Al-Isra’: 37)

Dari mulai berjalan, orang sombong pasti terlihat berbeda, dengan dagu yang diangkat dan mata yang hanya melihat ke depan saja tanpa memperdulikan sekitarnya.

“Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah”, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.” (Al Baqoroh: 206)

Ayat diatas menjelaskan bahwa balasan yang tepat untuk orang sombong adalah neraka jahanam, perlu diketahui yaa ciri ciri neraka jahanam, sangat mengerikan dan tingkatan neraka paling tinggi siksanya.

“Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: “Jadilah kamu kera yang hina”. (Al Araaf: 166)

Surat Al Araaf ayat 166 menjelaskan bahwa orang yang sombong di akhirat kelak akan berubah menjadi kera yang hina. Sungguh mengerikan yaa, manusia berubah menjadi kera karena kesombongan itu.

“Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: “Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja?

Mereka menjawab: “Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri”. (Ibrahim: 21)

Jadi di akhirat kelak orang orang sombong dan para pengikutnya akan masuk dalam neraka bersama sama, satu sama lain tidak dapat menolong dan mereka mendapat siksa neraka yang sama.

Ternyata Allah SWT sudah memperingatkan kita agar tidak sombong di dalam berbagai surat Alquran yaa. Tapi nyatanya sampai sekarang masih banyak orang yang sombong di muka bumi.

Bahkan orang yang sombong tidak mengakui kalau dirinya itu sombong. Balasan untuk orang sombong adalah neraka. Ingat ciri ciri neraka itu berbeda setiap tingkatannya.

ayat alquran tentang sombong
Ayat Alquran tentang sombong

Ayat Alquran Tentang Sombong

“Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.” (Q.S. An Nahl: 23)

Orang yang sombong terkadang tidak memperlihatkan secara langsung melalui perkataan atau tingkah laku, tapi jangan salah, Allah SWT Maha Tau dari segala isi hati manusia, karena kesombongan tempatnya ada di dalam hati.

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (angkuh).” (Q.S. Luqman: 18)

Salah satu ciri orang yang sombong yaitu ketika berpapasan dengan orang lain maka dia akan memalingkan muka. Apalagi bertemu dengan orang yang miskin, muka masam yang akan terlihat. Dan Allah SWT tidak sekali kali suka dengan orang yang sombong.

“Katakanlah kepada mereka: Masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam dan kekal di dalamnya, maka itulah sejelek-jelek tempat kembali untuk orang-orang yang sombong.” (Q.S. Az Zumar: 72)

Selain pada surat Al Baqoroh, pada surat Az Zumar juga diperjelas bahwa orang yang sombong akan masuk neraka jahannam. Tempat itu adalah seburuk buruknya tempat kembali, neraka yang mengerikan dan sungguh menjijikan.

Semoga kita terhindar dari sifat sombong yaa sobat sebelumtidur.com aamiin.

Bagi Dong, Bagaimana Pendapat Positifmu tentang Topik Di atas?