ciri ciri orang masuk neraka
Ciri ciri orang masuk neraka

6 Ciri Ciri Orang Masuk Neraka Sesuai Penjelasan Al Qur’an

Posted on

Sebelumtidur.com – Sangat mengerikan memang mendengar kata neraka. Siksa neraka yang paling ringan adalah ketika kaki diinjakkan pada api neraka maka otak kita akan mendidih. Kenali ciri ciri orang masuk neraka agar kita bisa lebih waspada dalam bertingkah laku. Sesuai firman Allah SWT,

Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sesembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.” (Qaf: 23-26)

Ciri ciri orang meninggal masuk neraka jika di dunia dia melakukan dosa dan belum melakukan taubat. Rosulullah SAW diutus Allah SWT untuk menjadi pemberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan untuk seluruh umat di dunia.

Kabar gembira bahwa mereka yang tidak mendapat keadilan akan memperoleh keadilannya kelak di zaumul akhir. Sebagai peringatan untuk mereka yang berbuat zalim akan disiksa dalam neraka. Ciri ciri orang mati masuk neraka bisa kita lihat dikehidupan sehari hari, semoga kita bukan termasuk golongan ini.

Ciri Ciri Orang Masuk Neraka

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Qaf ayat 23-26 terdapat 6 ciri ciri orang meninggal masuk neraka, berikut penjelasan lebih lengkapnya,

1. Orang yang Ingkar

Ciri ciri orang mati masuk neraka yang pertama yaitu orang yang ingkar. Disebut juga orang kafir yang melakukan perbuatan kafirnya dimanapun dan kapanpun tanpa peduli dengan banyak dosa yang telah dia perbuat.

Orang yang ingkar atau fasik yaitu orang yang tidak memperdulikan perintah Allah SWT, berkelakuan jahat, dan berdosa besar.

Selain itu orang yang ingkar belum tentu tidak tau tentang hukum Allah SWT tapi orang yang ingkar sebenarnya mengetahui hukum Allah SWT tapi dengan sengaja melanggarnya.

2. Orang yang Keras Kepala

Orang yang keras kepala terkadang tidak menyadari dirinya seperti itu. Orang yang susah dalam mengubah keputusan padahal pengubahan tersebut untuk hal yang lebih baik. Dalam pikiran orang yang keras kepala sebenarnya dia ingin berubah tapi karena ego nya yang tinggi dia tidak berubah sedikit pun. Ingat yaa keras kepala bisa menyakiti hati orang lain, dan balasan menyakiti hati orang lain itu sangat pedih.

Misal dalam hal pacaran, orang yang keras kepala tau kalau pacaran adalah perbuatan dosa, bahkan bisa menimbulkan perbuatan zina dengan dosa besar.

Orang tersebut ingin mengakhiri perbuatannya tapi karena alasan gengsi dengan usia pacarannya yang lama dia tidak jadi untuk mengakhiri pacarannya.

ciri ciri orang masuk neraka
Ciri ciri orang masuk neraka

3. Orang yang Menghalangi Kebajikan

Ciri ciri orang masuk neraka yang selanjutnya adalah menghalangi orang lain berbuat kebajikan. Sungguh menyedihkan yaa, dia sendiri tidak mau melakukan kebaikan dan dia mengajak orang lain juga untuk tidak melakukan hal kebajikan.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang halangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.(Q.S. Al Baqoroh: 114)

4. Orang yang Melanggar Batas

“Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S Al-Maidah : 87)

Orang yang melampaui batas adalah ciri ciri orang meninggal masuk neraka, mengharamkan yang dihalalkan Allah SWT, tidak mencegah kemungkaran, menzalimi orang lain, berbuat gibah, dan menghujar sesama manusia adalah perbuatan perbuatan melanggar batas.

Sebagai contoh ketika pembagian zakat, sudah ditentukan golongan mana saja yang dapat menerima zakat, tapi orang yang berlebihan akan memberikan zakat pada semua orang tanpa memandang golongan penerima zakat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.

5. Orang yang Ragu Ragu

Ragu ragu adalah perbuatan setan. Pilihlah yang pasti pasti saja. Keraguraguan akan menyelimuti hati seseorang dan menjadikan hatinya menjadi kalut dan bimbang dengan hal yang dihadapinya.

Orang yang ragu ragu akan mudah dibisiki dengan kejahatan. Mantapkan hati agar tidak ada sifat ragu ragu dalam hati. Apalagi ragu dalam memilih jodoh, Mantapkan hati untuk memilihnya, memilih calon pendamping yang akan menemani sampai akhir hayat.

Sebagai contoh ketika mau sholat seseorang ragu dengan baju yang dia pakai, apakah ada najis atau tidak, untuk menghindari sikap ragu ragu ini lebih baik dia berganti baju, dan meyakinkan bahwa baju yang dia pakai tidak bernajis lagi.

6. Orang yang Menyembah Selain Allah SWT

Ciri ciri orang mati masuk neraka yang paling pasti adalah mereka yang menyekutukan Allah SWT. Orang yang menyembah selain Allah SWT sampai akhir hayat dan tidak bertaubat maka dia akan masuk neraka dan kekal didalamnya.

“Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan Yang Esa”. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya” (Al-Kahfi : 110).

Bagaimana sahabat sebelumtidur.com tentang ciri-ciri-orang-masuk-neraka? Semoga kita terhindar dari semua hal yang menjauhkan diri dari Allah SWT, aamiin.

Bagi Dong, Bagaimana Pendapat Positifmu tentang Topik Di atas?